Bij Landerade kunt u terecht voor een erf- of tuinontwerp, beplantingsplan, tuinaanleg en advies over gezonde weiden voor paarden. Ook biedt Landerade inrichtingsplannen voor recreatiebedrijven en bedrijventerreinen, beleidsondersteuning erf en landschap voor gemeenten en projectmanagement voor organisaties.

Ten eerste is Landerade gespecialiseerd in ontwerp en aanleg van landelijke tuinen, boerderijtuinen, boerenerven en agrarische erven. Hier kunt u terecht voor een erf- en tuinontwerp, beplantingsplan of een erfinrichtingsplan. Ook biedt Landerade ervenconsulentschap of te wel begeleiding bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bij bouw op erven en toetsing op landschaps- en natuurwaarden bij bouw/ veranderingen op en in de omgeving van erven (het agrarische landschap).

Ten tweede is advisering over ontwikkeling van gezonde, bloemrijke weiden voor paarden een belangrijk specialisme van Landerade. De gangbare weiden in Nederland zijn ongezond voor paarden en kunnen veel gezondheidsproblemen veroorzaken. Bloemrijke paardenweiden bevatten laag productieve grassen en een grote variatie aan gezonde kruiden voor paarden. Zijn uw paarden snel te dik of hebben zij gezondheidsproblemen? Of wilt u problemen voorkomen? Laat Landerade een quickscan uitvoeren en u weet hoe het met uw weiden gesteld is. Ook ontwerpt Landerade een paddock paradise voor u en helpt u bij de aanleg daarvan.

Verder kunt u bij Landerade terecht voor ontwerp en inrichtingsplannen voor terreinen van recreatiebedrijven of campings, bedrijventerreinen en kleinschalige landschap- en natuurgronden. Ook voor beleidsmatige ondersteuning van gemeenten helpt Landerade. Op het gebied van inpassingsbeleid van paardenbakken, maar ook voor het opstellen van beleidsregels voor bescherming van kenmerkende structuren van historische boerenerven. Daarnaast is Landerade voor organisaties inzetbaar voor het leiden van projecten op het gebied van landschap, natuur of recreatie.

Landschappelijk verantwoord

Voor organisaties adviseert Landerade over ruimtelijke kwaliteit. Inpassing ontwikke-lingen in het landschap, toetsing landschap/ natuurwaarden, beeldkwaliteitsplannen, beplantingsplannen, etc. Ervaren projectmanager voor uw groene projecten.

Meer informatie >>

Kruidenrijke
paardenweiden

Advies en begeleiding voor de omvorming van uw weiden naar gezonde, kruidenrijke weiden voor uw paarden. De omvorming gebeurt door beheermaatregelen of door het inzaaien van bloemrijke graslandmengsels. Goed voor uw paarden én voor natuur!

Meer informatie >>

Tuinontwerp,
beplantingsplan en aanleg

Tuinontwerp voor landelijke tuin, boerderij tuin, boerenerf of agrarisch erf. Ontwerp en beplantingsplan voor tuin, erf, camping, terrein recreatiebedrijf of bedrijventerrein. U kunt de aanleg zelf doen met het plan of de aanleg aan ons uitbesteden.

Meer informatie >>

Projecten