Voor een ontwerp of beplantingsplan voor uw camping of recreatiebedrijf kunt u bij Landerade terecht. In mijn ontwerpen maak ik zo veel mogelijk gebruik van bomen en struiken die van nature in de streek thuis horen. Dit geldt met name voor de overgang van uw camping of recreatieterrein met het landschap. ‘Binnen’ in het terrein kan ik ook gebruik maken van gecultiveerde struiken en bomen of borderplanten. Echter, uitgangspunt is een natuurlijke uitstraling met als aandachtspunten het praktische gebruik en eenvoudig onderhoud.

Daarnaast gedijt de aanbevolen erfbeplanting goed en heeft dit grote waarde voor natuur en landschap. Al met al vraagt een dergelijke natuurlijke erfinrichting weinig onderhoud waardoor u bespaart op onderhoudskosten.

Ik maak veel gebruik van wilde bloemenmengsels, met uitgemaaide paden, wilde of gemengde bloemenborders van vaste planten. Wat denkt u van een vlindertuin of een ‘eetbare route over uw terrein’? Hier kunnen de gasten eetbare planten vinden zoals bessenstruiken, fruitbomen, kruiden voor in de thee, eetbare bloemen voor in gerechten, etc. Vanzelfsprekend kan ik ook een strakker ontwerp voor u opstellen. Ik maak dan gebruik van zichtlijnen en kaders. Iedere afzondelijke gedeelte van uw terrein kan een aparte uitstraling krijgen, welke past bij het gebruik. Zo kan ik voor u een ontwerp op maat opstellen, die past bij uw wensen.

Ook adviseer ik over aanpak van bestaande beplanting. Heeft u een gedeelte van uw terrein wat u anders wilt? Ik kan voor u advies geven over vernieuwing, herstel of het beheer. Op die manier kunt u, zonder dat u uw hele terrein aanpakt, uw terrein een frisse nieuwe uitstraling geven.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Bijen en vlinders stimuleren

Wilt u de bijen en vlinders in uw omgeving stimuleren? Dat kan op verschillende manieren. Zoals zorgen voor de aanwezigheid van goede drachtplanten gedurende het hele seizoen. Ook kunt u zorgen voor nest- en schuilgelegenheid of voor waardplanten voor vlinders. Aanplant van inheemse bomen en struiken, aanleg van nest- en overwinteringsplekken en inzaaien van bloemrijke stroken of weitjes vormen een onderdeel hiervan.

Landerade kan u hierbij adviseren, een ontwerpplan opstellen en kan ook voor de uitvoering zorgen.

Natuurontwikkeling en -beheer

Heeft u een land of een terrein in eigendom of beheer en wilt u deze natuurlijker inrichten of beheren? Landerade kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Voorbeelden zijn bloemrijke slootkanten, half-natuurlijke kruidenrijke graslanden, plas-dras oevers, natuurlijke oevers, rietland, moeras, poelen, ruigten, vlinder- en bijenstimulerende beplantingen.

Landschappelijke beplantingen (landschapselementen)

Wilt u buiten uw erf beplanting zoals een knotbomenrij, hakhoutbosje of boomgaard of aanleggen? Wij kunnen u adviseren over waar welke beplantingen kenmerkend zijn en hoe u deze kunt aanleggen en onderhouden.

Advies over subsidies

Landerade biedt u informatie over subsidieregelingen voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Daarnaast begeleidt Landerade bij het indienen van een subsidieaanvraag.

Aanleg en onderhoud van bomen en struiken

Welke bomen horen van nature thuis in het gebied en groeien het best? Welke bomen en struiken hebben bijzondere waarde voor uw omgeving? Wat is het verschil tussen het onderhoud van een berk, es of els? Hoe zitten het met iepen en de iepziekte? Welke soorten zijn resistent? Tegenwoordig is er ook de essentaksterfte. Kan ik nu wel of geen essen aanplanten?

Bij al deze vragen kunnen wij u adviseren. Ook kunnen wij een plantlijst opstellen en u adviseren over de aanschaf van de beplanting, de aanplant en het beheer. Tevens kunnen wij voor u de uitvoering van de plannen coördineren. Daarbij maken we gebruik van deskundige en betrouwbare contacten uit ons netwerk. De gehele uitvoering van de aankoop van het plantmateriaal, het plantklaar maken van de grond, het planten en het (achterstallige) onderhoud van uw bestaande beplanting worden voor u geregeld.

Houten landhekken

De vormgeving van houten landhekken verschilt per regio. In Noord-Holland zijn deze bijvoorbeeld goed in kaart gebracht. Wilt u informatie over welk model landhek in uw regio kenmerkend is en wilt u een ontwerptekening voor de boerenhekken op uw land? Tevens kunnen wij de productie en de plaatsing van de hekken voor u organiseren.

Projecten