Goed voor paard of pony

Bloemrijke paardenweiden met veel kruiden en laag productieve grassen zijn goed voor paarden en pony’s. Dit blijkt uit onderzoek dat wij door de Universiteit Wageningen hebben laten uitvoeren. Behalve dat kruidenrijke paardenweiden het beste aansluiten op de voedingsbehoefte van het paard, hebben deze weiden ook grote waarden voor natuur. Zoals bijvoorbeeld vlinders, bijen en (weide)vogels.

Doorgaans grazen paarden en pony’s echter op gangbare koeienweiden. Hiervan kunnen ze ziek worden omdat dit soort weiden overwegend bestaan uit voedzame grassen. Zo zijn overgewicht, hoefbevangenheid en zomereczeem hier voorbeelden van.

Het aandeel grassen in een natuurlijke paardenweide is 52% lager dan in een koeienweide. Deze grassen bevatten een hoger vezelgehalte dan productieve koeienweiden grassen, wat beter is voor de darmwerking van paarden. In het bijzonder dragen meer kruiden in de paardenweide ook bij aan een betere balans aan vitaminen en mineralen. Daarnaast blijkt dat paarden in natuurlijke weiden meer bewegen doordat ze op zoek gaan naar kruiden die ze lekker vinden.

De aanwezigheid van gezonde grassen en kruiden kan je beinvloeden

Goed weidebeheer voor paarden luistert nauw en kan voor elke weide weer anders zijn. Daarom is het belangrijk om de maatregelen die je toepast af te stemmen op de omstandigheden en het gebruiksdoel van het weiland. De soortensamenstelling van het grasland is afhankelijk van de bodemomstandigheden. Want als deze niet aansluiten dan kan je je weiland opnieuw inzaaien, maar dan zullen de ingezaaide grassen en kruiden niet opkomen of geleidelijk weer verdwijnen. Dat wil zeggen dat over het algemeen genomen opnieuw inzaaien helemaal niet nodig is. Het is kortom beter samen te werken met de natuur, waardoor u daarnaast ook nog op kosten bespaart.

De paardenweide inzaaien met een bloemrijk mengsel voor paarden

Dit neemt niet weg dat rigoureuze maatregelen in sommige gevallen nodig kunnen zijn. Dan wordt het grasland na bodemverbeterende maatregelen opnieuw ingezaaid. Landerade heeft speciale grassen- en kruidenmengsels samengesteld die zowel zijn afgestemd op de grondsoort als op de voedingsbehoefte van paarden. Ook kan doorzaaien met een speciaal bloemenmengsel de ontwikkeling van gezonde kruiden stimuleren.

Ontwikkeling van een gezonde paardenweide

Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen hoe u uw weiland wilt inrichten en gebruiken. Verschillende typen zoals hooiland of weiland vragen om specifieke maatregelen. Daarom bekijken we altijd eerst wat de huidige staat van uw weiland is. Hierbij is de grondsoort, het waterpeil, de aan- of afwezigheid van grassen en kruiden heel belangrijk. Daarnaast is hoe u het grasland gebruikt bepalend. Als maatregelen worden genomen die niet aansluiten bij de situatie dan hebben die doorgaans weinig effect of ontwikkelt het grasland zich in een verkeerde richting.

Wilt u ook aan de slag met de ontwikkeling van een duurzame en gezonde paardenweide? Neem gerust contact met ons op zodat wij u kunnen begeleiden en adviseren.

Wat kunt hierbij van ons verwachten:

  • Het in kaart brengen van het graslandtype. Vegetatieopname van het grasland en in kaart brengen van de abiotische kenmerken en het huidige gebruik.
  • Bodemonderzoek. Uit het bodemonderzoek blijkt hoe het gesteld is met de bodem en of het nodig is om het bodemevenwicht te herstellen met natuurlijke bodemverbeterende middelen. Ook komt hier uit of bemesting nodig is of niet.
  • Uitwerken in een advies en een plan van aanpak met de te nemen maatregelen voor twee of meer jaar.
  • Vraagbaak via mail en telefoon gedurende twee jaar.
  • Na twee jaar monitoring van de ontwikkeling en advies over of de maatregelen nog doorgezet kunnen worden of dat aanpassing nodig is.
  • Ook kunnen we een hooilandmonitoring doen. Wilt u zeker weten dat er geen schadelijke kruiden in uw hooi terecht komen, dan kunnen wij voor het maaien inventariseren op schadelijke kruiden.

paardenweide

Projecten