Boerenerf/agrarisch erf ontwerp en beplantingsplan

Hier gaat het om het erf met de siertuin rond een boerderij of woning van een werkend agrarisch bedrijf in het landelijk gebied. Als tuin- en landschapsontwerper adviseer ik over boerenerven en de omgeving rond de boerderij zoals de weilanden en landschapsbeplanting zoals een boomgaard of hakhoutbosje. Hierbij heb ik als uitgangspunt dat uw boerenerf en het omringende landschap een duurzame en natuurlijk groene uitstraling krijgt met als aandachtspunten het praktische gebruik en eenvoudige onderhoud. Uitgangspunt voor ontwerp van het boerenerf van Landerade is dat het erf voor uzelf een sfeervolle en prettige plek wordt om in te verblijven en tegelijkertijd waarde heeft voor natuur en landschap. Hiermee creëert u behalve een fijne plek voor uzelf ook een leefplaats voor bijvoorbeeld vogels, vlinders en egels.

Streekeigen beplanting

In het erfontwerp maak ik hoofdzakelijk gebruik van bomen, struiken en (vaste) planten die van oorsprong in de streek thuis horen. Hierdoor gedijt mijn aanbevolen beplanting goed en heeft deze grote waarde voor natuur en landschap. Al met al vraagt een dergelijke natuurlijke tuininrichting weinig onderhoud waardoor u bovendien bespaart op onderhoudskosten.

Wilt u weten wat ik voor u en uw boerenerf kan betekenen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Werkwijze

Tijdens een rondje over uw erf inventariseer ik uw wensen en ideeën ten aanzien van stijl en beplanting. Hierbij beoordeel ik direct de kwaliteit van beplanting en geef ik de mogelijkheden aan.

Op basis van de omstandigheden op uw erf en uw wensen stel ik het erfontwerp op. U beoordeelt het ontwerp en geeft indien nodig aan wat u anders wilt. Is het ontwerp naar wens, dan stel ik het beplantingsplan op. Samenvattend bestaat dit uit een beschrijving van het type streekeigen erfbeplanting, de soorten bomen en struiken, de aantallen per plantvak, de plantafstanden en het benodigde toekomstige beheer. Daarnaast adviseer ik over het beheer of herstel van de bestaande beplanting als u dat wenst. Daar komt bij dat ik voor u een kostenraming kan opstellen voor het leveren van de beplanting.

Actie: een streekeigen boom cadeau!

Bij een erf- of tuinontwerp krijgt u in oktober tot en met december 2018 een streekeigen boom cadeau bij een erf- of tuinontwerp! Lees hieronder de voorwaarden.

Voorwaarden:
De actie is geldig in de maanden oktober tot en met december 2018. De boom wordt door Landerade geleverd en het is belangrijk dat deze op korte termijn wordt geplant. De maat wordt door Landerade bepaald (doorgaans tussen de 8-14 cm stamomtrek). De soortkeuze is in overleg, maar is een soort die van nature in de streek thuishoort. Landerade levert de boom waarna de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor een goede verzorging.

Aanleg boerenerf door ons of door u zelf

U heeft de keuze om het plan zelf uit te voeren of u kunt het door mij uit laten voeren. Het plan stel ik in het bijzonder dusdanig op dat u de uitvoering gemakkelijk zelf kunt doen en dus op die manier kunt besparen op de kosten. U kunt de beplanting bij Landerade bestellen. Ik werk met gecertificeerde kwekerijen die zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen kweken.

Wilt u niet zelf aanleggen, of wilt u een deel uitbesteden? Landerade laat uw tuin dan door vakkundige specialisten aanleggen.

Het boerenerf kent een cultuurhistorische inrichting

Van oudsher hadden boerenerven over het algemeen een sobere uitstraling. De beplanting die er stond had een bepaald nut. Het boerenerf kent een indeling in en representatief gedeelte en een werkgedeelte. Bij veel erven is deze indeling in voor en achter, afhankelijk van de streek. Het representatieve gedeelte is het gedeelte dat in verbinding staat met de openbare weg en is netjes en gecultiveerd. Hier is ook ruimte voor een bescheiden siertuin. Het werkgedeelte grenst aan de weilanden of akkers. Hier is het rommelig en wat wilder. Voor ontwerp van boerderijtuinen houdt ik rekening met de traditionele kenmerken van erven. Die kunnen per streek verschillend zijn. Dat maakt ons landschap zo mooi!

Ik vind het belangrijk om deze kenmerken te behouden, terug te brengen of te versterken. In overleg met u pas ik meer of minder van deze kenmerken toe. Uiteraard is het wel degelijk mogelijk om ook uw eigen stijl in het ontwerp te verwerken. Houdt u van wilde, natuurlijke vormen, of juist meer van een strakke stijl?

Zoals ik al vermelde, pas ik zo veel mogelijk streekeigen, inheemse beplanting toe. Dat betekent echter niet dat ik gecultiveerde soorten niet toepas. Een aantal cultivars passen ook in een boerderijtuin. Ik houdt echter wel rekening met de plaats van deze soorten in de tuin. De siertuin dicht rond de woning is bijvoorbeeld een geschikte plek. Op de grens met erf en het landschap zijn inheemse bomen en struiken meer passend. Soorten als coniferen of laurierkers pas ik zeker niet toe.

Handboek erfinrichting cadeau!

Woont u in midden-Noord-Holland en laat u door Landerade een erfontwerp met beplantingsplan opstellen? Dan ontvangt u een erven-handboek van uw eigen regio kado! In dit handboek kunt u onder andere lezen wat de kenmerken van de erven in uw streek zijn, hoe de erven historisch zijn ontstaan en hoe u natuurwaarden op uw erf kunt stimuleren. Deze aanbieding geldt alleen als u woont in en van de volgende gemeenten: Zaanstad, Waterland, Landsmeer, Alkmaar, Beemster, Zeevang, Wormerland, Oostzaan, Amsterdam Noord en Castricum.
Ervenhandboek. erfontwerp. tuinontwerp. erfinrichting. boerenerf. streekeigen

Projecten