Wat verstaan we onder een boerenerf?

Een boerenerf of agrarisch erf is een erf in het landelijk gebied wat in agrarisch gebruik is of is geweest en nog de typische kenmerken heeft van het boerenerf. Het gaat dan om om het gehele erf met de bebouwing en beplanting rond de boerderij of woning. Er zijn twee typen boerenerven te onderscheiden; het traditionele boerenerf en het moderne agrarische erf.

Als tuin- en landschapsontwerper adviseer ik over boerenerven en de omgeving rond het boerenerf zoals de weilanden en landschapsbeplanting zoals een boomgaard of hakhoutbosje. Hierbij heb ik als uitgangspunt dat uw boerenerf en het omringende landschap een duurzame en natuurlijk groene uitstraling krijgt met als aandachtspunten het praktische gebruik en eenvoudige onderhoud. Uitgangspunt voor het erfontwerp is dat het erf voor uzelf een sfeervolle en prettige plek wordt om in te verblijven en tegelijkertijd waarde heeft voor natuur en landschap. Daarnaast is aandachtspunt dat het erf functioneel blijft en ten dienste staat aan de agrarische bedrijfsvoering of de eventuele nieuwe functie van het erf.

De beplanting van het boerenerf

In het erfontwerp maak ik hoofdzakelijk gebruik van bomen, struiken en (vaste) planten die van oorsprong in de streek thuis horen. Hierdoor gedijt mijn aanbevolen beplanting goed en heeft deze grote waarde voor natuur en landschap. Al met al vraagt een dergelijke natuurlijke tuininrichting weinig onderhoud waardoor u bovendien bespaart op onderhoudskosten.

Advies, erfontwerp en beplantingsplan

Tijdens een rondje over uw erf inventariseer ik uw wensen en ideeën ten aanzien van stijl en beplanting. Hierbij beoordeel ik direct de kwaliteit van de beplanting en geef ik de mogelijkheden aan.

Op basis van de omstandigheden op uw erf en uw wensen stel ik het erfontwerp op. U beoordeelt het erfontwerp en geeft indien nodig aan wat u anders wilt. Is het erfontwerp naar wens, dan stel ik het beplantingsplan op. Samenvattend bestaat dit uit een beschrijving van het type streekeigen erfbeplanting, de soorten bomen en struiken, de aantallen per plantvak, de plantafstanden en het benodigde toekomstige beheer. Daarnaast adviseer ik over het beheer of herstel van de bestaande beplanting als u dat wenst. Daar komt bij dat ik voor u een kostenraming kan opstellen voor het leveren van de beplanting.

Wilt u weten wat ik voor u en uw boerenerf kan betekenen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan. Landerade adviseert in de provincies Drenthe, Friesland, Overijssel en Groningen.

Aanleg beplanting op uw boerenerf door ons of door u zelf

Op basis van het ontwerp en beplantingsplan kunt u zelf aan de slag met het aanleggen van uw erf. Het plan stel ik in het bijzonder dusdanig op dat u de uitvoering gemakkelijk zelf kunt doen en dus op die manier kunt besparen op de kosten. Daarbij kan Landerade advies of begeleiding bieden. De beplanting kunt u ook bij Landerade bestellen. Ik werk met gecertificeerde kwekerijen die zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen kweken.

Wilt u niet zelf aanleggen, of wilt u een deel uitbesteden? U kunt uw erf dan door Landerade vakkundig laten aanleggen

Het boerenerf kent een cultuurhistorische inrichting

Van oudsher hadden boerenerven over het algemeen een sobere uitstraling. De beplanting die er stond had een bepaald nut. Het boerenerf kent een indeling in en representatief gedeelte en een werkgedeelte. Bij veel erven is deze indeling in voor en achter, afhankelijk van de streek. Het representatieve gedeelte is het gedeelte dat in verbinding staat met de openbare weg en is netjes en gecultiveerd. Hier is ook ruimte voor een bescheiden siertuin. Het werkgedeelte grenst aan de weilanden of akkers. Hier is het rommelig en wat wilder. Voor ontwerp van boerderijtuinen houdt ik rekening met de traditionele kenmerken van erven. Die kunnen per streek verschillend zijn. Dat maakt ons landschap zo mooi!

Het is belangrijk om deze kenmerken te behouden, terug te brengen of te versterken. Op die manier blijven de streekkenmerken en de identiteiten van de verschillende landschappen behouden. In overleg met u kiezen we welke streekkenmerken teruggebracht kunnen worden. Uiteraard is het wel degelijk mogelijk om ook uw eigen stijl in het ontwerp te verwerken. Houdt u van wilde, natuurlijke vormen, of juist meer van een strakke stijl?

Zoals ik al vermelde, pas ik zo veel mogelijk streekeigen, inheemse beplanting toe. Dat betekent echter niet dat ik gecultiveerde soorten niet toepas. Een aantal cultivars passen ook in een boerderijtuin. Ik houdt echter wel rekening met de plaats van deze soorten in de tuin. De siertuin dicht rond de woning is bijvoorbeeld een geschikte plek. Op de grens met erf en het landschap zijn inheemse bomen en struiken meer passend. Soorten als coniferen of laurierkers pas ik zeker niet toe.

Handboek erfinrichting cadeau!

Woont u in midden-Noord-Holland en laat u door Landerade een erfontwerp met beplantingsplan opstellen? Dan ontvangt u een erven-handboek van uw eigen regio kado! In dit handboek kunt u onder andere lezen wat de kenmerken van de erven in uw streek zijn, hoe de erven historisch zijn ontstaan en hoe u natuurwaarden op uw erf kunt stimuleren. Deze aanbieding geldt alleen als u woont in en van de volgende gemeenten: Zaanstad, Waterland, Landsmeer, Alkmaar, Beemster, Zeevang, Wormerland, Oostzaan, Amsterdam Noord en Castricum.
Ervenhandboek. erfontwerp. tuinontwerp. erfinrichting. boerenerf. streekeigen

Projecten