Subsidie voor streekeigen erfbeplanting

Voor aanleg of herstel van erfbeplanting bij boerderijen of woningen is subsidie voor streekeigen erfbeplanting van de provincie Noord-Holland beschikbaar. Eigenaren die aan de slag willen met hun erfbeplanting kunnen terecht bij Landerade voor advies. Alleen dit jaar is deze financiering er nog.  Lees meer