Onder eetbare planten verstaan we bomen en struiken die veilig door paarden gegeten kunnen worden. Deze beplanting kan je dus zonder gezondheidsrisico’s aanplanten langs de paardenbak of in het paddock paradise. Paarden eten de bladeren en bast van bepaalde boom- en struiksoorten. Deze bieden een variatie in de voeding, extra vezels en sommige soorten hebben ook een geneeskrachtige werking.

Snoephaag voor paarden

Daarnaast zijn er bomen en struiken die paarden bovendien erg lekker vinden. Met deze eetbare planten kan je gericht een snoephaag langs de paddock (paradise) of paardenweide inrichten. De snoephaag is zodanig ingericht dat de paarden alleen van de buitenste delen kunnen eten. Zo blijft de haag intact en hoef je deze nooit te snoeien!

Plantenlijst of beplantingsplan

Landerade helpt bij het samenstellen van de juiste combinatie eetbare planten die goed passen bij de grondsoort, de grondwaterstand én goed groeien in combinatie met elkaar. Uiteenlopend van een korte plantenlijst tot een uitgebreid beplantingsplan voor erf of paddock paradise. Landerade adviseert voornamelijk inheemse eetbare planten. Dat zijn de bomen en struiken die van nature goed groeien in Nederland en grote waarde hebben voor natuur.

Ook levert Landerade de planten aan huis. Indien gewenst dan legt Landerade de beplanting bovendien aan.

Toepassing van eetbare planten

Bomen en struiken plant je langs de paardenbak voor een mooie aankleding van het erf of het terrein, voor windbeschutting langs de paardenbak of voor vogels, vlinders of bijen. Het planten van de bomen en struiken doe je met name in de winterperiode. Dan is de beplanting goedkoop. In sommige streken in Nederland mogen er geen bomen of struiken in het open weiland worden aangelegd of is vergunning hiervoor nodig. Landerade kan dit nagaan.

Wil je een paardenbak of paddock paradise aanleggen en moet je daarvoor vergunning aanvragen? De gemeente vraagt dan om een beplantingsplan of inpassingsplan bij de aanvraag te voegen. Landerade stelt dergelijke plannen op en adviseert over praktische zaken. Zie voor meer informatie de pagina Paardenbak en beplanting.

Meidoorn voor paarden

Eetbare planten voor paarden

Projecten