Mensen worden geïnspireerd als ze over een onderwerp lezen, horen of het met eigen ogen zien. Door bewoners te betrekken bij het landschap en de natuur in hun omgeving, gaan zij er bewuster mee om of gaan ze zich er actief voor inzetten. Wilt uw organisatie mensen meer betrekken bij hun omgeving? Landerade kan u hierbij ondersteunen. U kunt Landerade vragen voor:

     • Ontwikkelen van informatieve brochures.
     • Organisatie en uitvoeren workshops, excursies, cursussen en lezingen.
     • Ontwikkeling handboek voor erfinrichting en erfontwerp.
     • Organisatie symposia of netwerkdagen.

Projecten