Lezing weidebeheer voor paarden

Lezing natuurlijk weidebeheer voor paarden goed bezocht

Op woensdagavond 18 oktober hield Landerade een lezingenavond over natuurlijk weidebeheer voor paarden. Het thema van de avond was ‘Bodemonderzoek voor een beter weidebeheer’. Lezingen werden gegeven door Karst Brolsma van Eurofins Agro, Rob Krabbenborg van Pavo paardenvoer, Ayham Bayzid, paardenhouder in Noord-Holland en Filippien Koornneef van Landerade.

Lees meer

Lezing over beheer paardenweiden

Op woensdagavond 18 oktober organiseert Landerade een lezing over beheer van paardenweiden. De lezing gaat in op wat je als paardenhouder kunt met bodem- en hooionderzoek bij het beheer van paardenweiden. De sprekers zijn deskundigen van het bodemonderzoeksbureau Eurofins Agro en Pavo paardenvoer en is gratis toegankelijk.

Lees meer

Subsidie voor streekeigen erfbeplanting

Voor aanleg of herstel van erfbeplanting bij boerderijen of woningen is subsidie voor streekeigen erfbeplanting van de provincie Noord-Holland beschikbaar. Eigenaren die aan de slag willen met hun erfbeplanting kunnen terecht bij Landerade voor advies. Alleen dit jaar is deze financiering er nog.  Lees meer

Gezond, natuurlijk grasland voor paarden

 

Paarden en pony’s kunnen ziek worden als ze grazen in weilanden met overwegend voedzame grassen. Overgewicht, hoefbevangenheid of zomereczeem zijn hier voorbeelden van. Natuurlijk beheerde graslanden met veel kruidachtige planten sluiten echter beter aan op de voedingsbehoefte van het paard. In grasland met veel kruiden blijft een paard gezonder. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Landerade door de Universiteit Wageningen heeft laten uitvoeren. Lees meer