Meststoffen voor een gezonde bodem

Met het gebruik van organische meststoffen voeg je niet alleen voeding aan de bodem toe voor de groei van de planten. Met organische meststoffen maak je de bodem bovendien duurzaam gezond. Daarnaast is het gebruik voor organische meststoffen goed voor het milieu. Deze meststoffen zijn 100% samengesteld uit dierlijke of plantaardige grondstoffen. Door middel van een bodemonderzoek kan Landerade adviseren welke meststoffen specifiek aansluiten bij het doel wat nagestreefd wordt. Hierdoor gebruik je geen overbodige meststoffen.

Organische meststoffen verbeteren de structuur van de bodem. In de bodem worden de meststoffen omgezet tot voeding. De voeding komt vervolgens gedoseerd ter beschikking voor opname door de plant. Deze voeding wordt daarna direct door de planten opgenomen. Waardoor er geen kans is op overbemesting. Organische meststoffen hebben dus een dubbele werking. Ten eerste stimuleren ze de plantengroei gunstig. Ten tweede versterken ze het natuurlijk evenwicht. Dit in tegenstelling tot kunstmeststoffen, die het natuurlijk evenwicht juist verstoren.

Bodemonderzoek

Op basis van bodemonderzoek bepalen we welke meststoffen aangevuld moeten worden voor ontwikkeling naar een gezonde weide voor de paarden. Hieruit volgt ook de PH van de bodem, het organische stofgehalte en het gehalte aan bodemleven. Aanvullend kijken we naar de vochtregulering van de bodem. Bodemonderzoek wordt gedurende de ontwikkelperiode 1 keer in de 3 jaar gedaan. Daarna is 1 keer in de vier jaar voldoende.

Wij bieden diverse pakketten voor bodemonderzoek aan. Zie hier voor de pakketten en de prijzen.

Soorten organische meststoffen en kalk

Landerade levert verschillende typen organische meststoffen en kalk. Hieronder staan er een aantal die vaak gebruikt worden:

Kalk

Wanneer een tekort aan kalk in de bodem is of de bodem een te lage PH heeft (zure bodem), dan stagneert de grasgroei. Zand- en dalgronden krijgen met name snel te maken met een lage PH. Als er groot kalkgebrek is dan voeren we een reparatiegift uit. Dat is een extra hoge dosering. Vervolgens is een onderhoudsgift voldoende.
Organische kalk is verkrijgbaar in korrelvorm of in de vorm van zeeschelpenkalk. De korrelkalk is gemaakt van coccolieten (zeewier) is goed strooibaar en valt makkelijk uiteen. Hierdoor werkt het snel met een gemiddelde duur. Zeeschelpenkalk is gemaakt van gemalen zeeschelpen uit de Noordzee. Zeeschelpenkalk werkt langzamer, maar langduriger. Organische kalk bevat bovendien een brede waaier aan mineralen en sporenelementen wat het proces naar een gezonde bodem versnelt. De kalk leveren wij zowel in zakken van 25 kg als in bigbags van 1000 of 1200 kg.

Stikstof, kali, fosfaat en magnesium

Meststoffen zoals stikstof, kali, fosfaat of magnesium zijn zowel verkrijgbaar als enkelvoudige meststof als meervoudige meststof voor zo precies mogelijke toepassing. Meervoudige meststoffen bevatten en combinatie van Stikstof (N), fosfaat (P) en Kali (K) in een bepaalde verhouding, afhankelijk van het doel. De meststoffen zijn gemaakt van verenmeel, beendermeel, meel van oliehoudende zaden en cacaodoppen. De meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de structuur. Hierdoor ontstaat een betere beworteling en een steviger gewas. De meststoffen zijn verkrijgbaar in zakken van 25 kg.

Bodemverbetering

Door bodemverbetering toe te passen verbeter je de balans van de bodem. Meststoffen werken daardoor sneller en beter. Denk bij bodemverbetering aan het verbeteren van de vochthuishouding van de bodem of het gehalte aan bodemleven. Voor het toepassen van bodemverbetering hoeft de weide bovendien niet te worden omgeploegd. De middelen strooi je na een eventuele voorbewerking vervolgens direct over de grasmat heen.

Zeoliet, basaltgruis en bentoniet

Voor het verbeteren van de bodemstructuur passen we bijvoorbeeld zeoliet, basaltgruis, bentoniet en/of compost toe. Welke wij adviseren hangt van de bodemomstandigheden af, die blijken uit het bodemonderzoek. Wij leveren de middelen in zakken van 25 kg of in bigbags van 1000 kg.

Mircro-organismen

Voor het verbeteren van het gehalte aan bodemleven adviseren wij toepassing van micro organismen. Micro-organismen zijn bacteriën, schimmels en gisten. Naast mirco-organismen bestaat het bodemleven uit aaltjes, regenwormen, springstaarten, mijten en duizendpoten. Bodemleven-organismen zorgen voor het in stand houden van de bodemstructuur. Ze breken dood organisch materiaal af en maken holten. Daarnaast beschermen ze plantenwortels tegen ziekten en schadelijke insecten.

Mircro-organismen leveren wij in korrelvorm in zakken van 25 kg of in vloeibare vorm van 2, 20 of 250 liter.

Paardenweide bemesten

big bags kalk

Projecten