Meststoffen voor een gezonde bodem

Met het gebruik van organische meststoffen voeg je niet alleen voeding aan de bodem toe voor de groei van de planten. Met organische meststoffen maak je de bodem bovendien duurzaam gezond. Daarnaast is het gebruik voor organische meststoffen goed voor het milieu. Deze meststoffen zijn 100% samengesteld uit dierlijke of plantaardige grondstoffen. Door middel van een bodemonderzoek kan Landerade adviseren welke meststoffen specifiek aansluiten bij het doel wat nagestreefd wordt. Hierdoor gebruik je geen overbodige meststoffen.

Organische meststoffen verbeteren de structuur van de bodem. In de bodem worden de meststoffen omgezet tot voeding. De voeding komt vervolgens gedoseerd ter beschikking voor opname door de plant. Deze voeding wordt daarna direct door de planten opgenomen. Waardoor er geen kans is op overbemesting. Organische meststoffen hebben dus een dubbele werking. Ten eerste stimuleren ze de plantengroei gunstig. Ten tweede versterken ze het natuurlijk evenwicht. Dit in tegenstelling tot kunstmeststoffen, die het natuurlijk evenwicht juist verstoren.

Bodemonderzoek

Op basis van bodemonderzoek bepalen we welke meststoffen aangevuld moeten worden voor ontwikkeling naar een gezonde weide voor de paarden. Hieruit volgt ook de PH van de bodem, het organische stofgehalte en het gehalte aan bodemleven. Aanvullend kijken we naar de vochtregulering van de bodem. Bodemonderzoek wordt gedurende de ontwikkelperiode 1 keer in de 3 jaar gedaan. Daarna is 1 keer in de vier jaar voldoende.

Wij bieden diverse pakketten voor bodemonderzoek aan. Zie hieronder voor de pakketten en de prijzen.

Voor het basisadvies kun je kiezen om het bodemmonster zelf af te nemen een aan ons op te sturen (je ontvangt de instructie hiervoor). Via Landerade vul je een korte vragenlijst over de huidige bemesting en het gebruik van de weide. Soms worden foto’s aanvullend gevraagd.

Bodemonderzoek Basis bemestingsadvies:

Voor weiden die niet verstoord zijn of verbetering behoeven. Wil je weten hoe de bodem er aan toe is en of bemesten nodig is? Kies dan voor een basisadvies bodemonderzoek. Je neemt het bodemonderzoek zelf af en stuurt het op naar Landerade. Landerade laat het bodemmonster vervolgens analyseren door het laboratorium, bekijkt de resultaten en stelt het bemestingsadvies inclusief dosering op. Is bemesting nodig, zijn er tekorten met betrekking tot stikstof, kali, fosfaat, magnesium, calcium, zwavel? Is bekalken nodig?

Basisadvies kost € 275,- ex btw

Bodemonderzoek Bemestingsadvies plus (bemesting én bodemverbetering):
Voor weiden die niet verstoord zijn of omgevormd hoeven te worden én voor weiden die wel verstoord zijn en verbetering behoeven. Dit advies geeft informatie over zowel de bemesting (zie bij bemestingsadvies) als de nodige bodemverbetering. Want regelmatig zit de oplossing niet alleen in de bemesting, maar ook in de bodembalans. Hoe zit het met het organische stofgehalte? Of met de vochthuishouding? En de bodembalans (bodemleven)? Wat is er nodig om de de weide beter te laten groeien en duurzaam te verbeteren?

Bemestingsadvies plus kost € 399,- ex btw

Bodemonderzoek Adviescompleet

Wil je de weide van koeienweide omvormen naar een gezonde paardenweide? Of groeit de weide slecht? Is er overheersing van storende onkruiden of giftige kruiden? Heb je een weide al langer in eigendom en heb je het gevoel dat de weide in ontwikkeling stagneert? Het is geen echte koeienwei meer, maar ook nog geen paardenweide met gezonde kruiden? Dan is ligt het probleem vaak niet alleen aan de bemesting of bodemverbetering, maar in een combinatie van bemesting, bodemverbetering én specifiek beheer. Het Adviescompleet bestaat uit A. een bezoek aan de weide, B. bodemonderzoek, C.  advies over bemesting, bodemverbetering én specifiek herstel- of omvormingsbeheer. Het adviestraject loopt minimaal 1,5 jaar omdat processen in de bodem tijd nodig hebben.

A. Adviesbezoek aan de weide € 120,- ex btw basistarief
Voorrijkosten afhankelijk van de locatie (vanaf Wateren):
Afstand tot 30 km € 0,-
Afstand 30 – 60 km € 29,95
Afstand 60 – 100 km € 59,95
Afstand 100 – 140 km € 79,95 of in combi met ander bezoek € 59,95
Afstand 140 – 180 km € 59,95 en alleen in combi met andere bezoeken
Bij locaties meer dan 100 km is in overleg advisering op afstand mogelijk. Er is dan geen adviesbezoek nodig. Dan gelden er afwijkende prijzen voor bodemonderzoek en advisering.

Het adviesbezoek bestaat uit inventarisatie van de plantensoorten in de weide, doornemen vragenlijst en wensen tav het gebruik van de weide, advies over voorlopige aanpak en beantwoorden van vragen. U kunt dan kiezen of u het adviestraject wilt ingaan of niet. Als u kiest om het traject te starten, dan neem ik het bodemmonster af.

B. Kosten bodemonderzoek (het bodemmonster wordt opgestuurd naar het lab voor analyse): € 168,- ex btw

C. Abonnementskosten Adviecompleet: Het advies bestaat uit een beschrijving van de inventarisatie van de weide, een soortenlijst, de uitslag van het bodemonderzoek en de bevindingen. Inclusief advies bemesting- en bodemverbetering met dosering én advies over de specifieke beheermaatregelen. Alle maatregelen staan in een stappenplan overzichtelijk per maand op een rij. Gedurende de adviesperiode stel ik halfjaarlijks het stappenplan op voor de komende periode en kunnen vragen worden gesteld via mail, whats-app en telefoon.

Afhankelijk van complexiteit van probleem € 35- € 60,- ex btw per maand (per weide(n) waarvan één bodemonderzoek is afgenomen). Voor een 2e weide waarvan een bodemonderzoek is afgenomen € 20 – € 40,- ex btw. Prijs wordt bepaald tijdens het adviesbezoek.

Soorten organische meststoffen en kalk

Landerade levert verschillende typen organische meststoffen en kalk. Hieronder staan er een aantal die vaak gebruikt worden:

Kalk

Wanneer een tekort aan kalk in de bodem is of de bodem een te lage PH heeft (zure bodem), dan stagneert de grasgroei. Zand- en dalgronden krijgen met name snel te maken met een lage PH. Als er groot kalkgebrek is dan voeren we een reparatiegift uit. Dat is een extra hoge dosering. Vervolgens is een onderhoudsgift voldoende.
Organische kalk is verkrijgbaar in korrelvorm of in de vorm van zeeschelpenkalk. De korrelkalk is gemaakt van coccolieten (zeewier) is goed strooibaar en valt makkelijk uiteen. Hierdoor werkt het snel met een gemiddelde duur. Zeeschelpenkalk is gemaakt van gemalen zeeschelpen uit de Noordzee. Zeeschelpenkalk werkt langzamer, maar langduriger. Organische kalk bevat bovendien een brede waaier aan mineralen en sporenelementen wat het proces naar een gezonde bodem versnelt. De kalk leveren wij zowel in zakken van 25 kg als in bigbags van 1000 of 1200 kg.

Stikstof, kali, fosfaat en magnesium

Meststoffen zoals stikstof, kali, fosfaat of magnesium zijn zowel verkrijgbaar als enkelvoudige meststof als meervoudige meststof voor zo precies mogelijke toepassing. Meervoudige meststoffen bevatten en combinatie van Stikstof (N), fosfaat (P) en Kali (K) in een bepaalde verhouding, afhankelijk van het doel. De meststoffen zijn gemaakt van verenmeel, beendermeel, meel van oliehoudende zaden en cacaodoppen. De meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de structuur. Hierdoor ontstaat een betere beworteling en een steviger gewas. De meststoffen zijn verkrijgbaar in zakken van 25 kg.

Bodemverbetering

Door bodemverbetering toe te passen verbeter je de balans van de bodem. Meststoffen werken daardoor sneller en beter. Denk bij bodemverbetering aan het verbeteren van de vochthuishouding van de bodem of het gehalte aan bodemleven. Voor het toepassen van bodemverbetering hoeft de weide bovendien niet te worden omgeploegd. De middelen strooi je na een eventuele voorbewerking vervolgens direct over de grasmat heen.

Zeoliet, basaltgruis en bentoniet

Voor het verbeteren van de bodemstructuur passen we bijvoorbeeld zeoliet, basaltgruis, bentoniet en/of compost toe. Welke wij adviseren hangt van de bodemomstandigheden af, die blijken uit het bodemonderzoek. Wij leveren de middelen in zakken van 25 kg of in bigbags van 1000 kg.

Mircro-organismen

Voor het verbeteren van het gehalte aan bodemleven adviseren wij toepassing van micro organismen. Micro-organismen zijn bacteriën, schimmels en gisten. Naast mirco-organismen bestaat het bodemleven uit aaltjes, regenwormen, springstaarten, mijten en duizendpoten. Bodemleven-organismen zorgen voor het in stand houden van de bodemstructuur. Ze breken dood organisch materiaal af en maken holten. Daarnaast beschermen ze plantenwortels tegen ziekten en schadelijke insecten.

Mircro-organismen leveren wij in korrelvorm in zakken van 25 kg of in vloeibare vorm van 2, 20 of 250 liter.

Paardenweide bemesten

big bags kalk

Projecten