Wenst u windbeschutting rond uw paardenbak? Landerade adviseert over welke beplanting goede windbeschutting geeft, makkelijk is in het onderhoud en paardvriendelijk is. Landerade kiest beplanting die daarnaast goed past in het landschap en waarde heeft voor natuur zoals voor vogels en vlinders.

Als u uw erf of terrein wilt inrichten met beplanting, dan is het belangrijk dat u paardvriendelijke bomen en struiken gebruikt. Dit zijn bomen en struiken die niet giftig zijn voor paarden. Landerade houdt bij het opstellen van een erfbeplantingsplan of erfontwerp rekening hiermee. Alle soorten die in het plan worden geadviseerd zijn gegarandeerd paardvriendelijk.

U ontvangt een geschreven advies op maat, met daarin de te gebruiken soorten, hoe u de beplanting aanlegt en welk onderhoud de beplanting nodig heeft. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en een kostenraming.

Aanleg paardenbak en regels gemeente

Behalve dat Landerade adviseert over de type beplanting die goed past rond uw paardenbak, adviseert Landerade ook over de landschappelijke inpassing bij aanleg van een nieuwe paardenbak of paddocks. Voor aanleg van een paardenbak moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente. De gemeente heeft regels voor aanleg van paardenbakken en stelt inpassing met streekeigen beplanting vaak verplicht. Ook kan de gemeente regels hebben ten aanzien van de situering van de paardenbak op het erf of in het landschap.

Landerade adviseert over de gemeentelijke regels en stelt een inpassingsplan op basis van de gemeentelijke regels op. Met dit inpassingsplan kunt u vervolgens eenvoudig uw omgevingsvergunning aanvragen.

Paardvriendelijk en streekeigen erfontwerp

Landerade is gespecialiseerd in het adviseren over streekeigen erf- en tuinontwerp in het landelijk gebied. Een streekeigen erf- en tuinontwerp bestaat uit bomen en struiken die van oorsprong in de streek thuis horen. De erfbeplanting gedijt goed en heeft grote waarde voor natuur en landschap. Een dergelijke natuurlijke erfinrichting vraagt weinig onderhoud waardoor u weinig onderhoudskosten heeft.

Ook kan Landerade bij een bezoek aan uw erf of terrein aangeven welke bomen en struiken schadelijk kunnen zijn voor uw paarden. U kunt deze beplanting dan verwijderen of er rekening mee houden bij het gebruik van uw erf of terrein. Daarnaast kan Landerade adviseren over de aanleg van bomen en struiken die gezond zijn voor paarden als ze die eten. De bast van bepaalde bomen heeft namelijk een gezondheidsbevorderende werking.

Zie voor meer informatie ook erf- en tuinadvies of erfinrichtingsplan.

paardenbak

Projecten