De paardenweide

Bloemrijke paardenweiden met veel kruiden en laag productieve grassen zijn goed voor paarden en pony’s. Dit blijkt uit onderzoek dat Landerade door de Universiteit Wageningen heeeft laten uitvoeren. Behalve dat de kruidenrijke weide het beste aansluit op de voedingsbehoefte van het paard, hebben deze weiden ook grote waarde voor natuur. Zoals bijvoorbeeld vlinders, bijen en (weide)vogels.

Doorgaans grazen paarden en pony’s echter op gangbare koeienweiden. Hiervan kunnen ze ziek worden omdat dit soort weiden overwegend bestaan uit voedzame grassen. Zo zijn overgewicht, hoefbevangenheid en zomereczeem hier voorbeelden van.

Het aandeel grassen in een natuurlijke paardenweide is 52% lager dan in een koeienweide. Deze grassen bevatten een hoger vezelgehalte dan productieve koeienweiden grassen, wat beter is voor de darmwerking van paarden. Daarnaast dragen meer kruiden in de paardenweide ook bij aan een betere balans aan vitaminen en mineralen. Verder bewegen paarden in een kruidenrijke weide meer doordat ze op zoek gaan naar kruiden die ze lekker vinden. Lees ook mijn blog over gezond grasland voor paarden op NatuurlijkPaarden.nl.

De aanwezigheid van gezonde grassen en kruiden kan je beïnvloeden

Goed weidebeheer voor paarden luistert nauw en kan voor elke weide weer anders zijn. De bodemomstandigheden bepalen namelijk welke soorten grassen en kruiden er groeien. Daarom is het belangrijk om de maatregelen die je toepast goed af te stemmen op de bodemomstandigheden en het gebruiksdoel van het weiland.

De adviezen van Landerade zijn dan ook altijd gebaseerd op bodemonderzoek en inventarisatie van de weide. Voor het ontwikkelen van een gezonde paardenweide is een natuurlijk evenwicht in de bodem nodig. Het evenwicht in de bodem is doorgaans verstoord door eenzijdige (over)bemesting of onafgestemd beheer van de weide in het verleden. Uit het bodemonderzoek blijkt wat de bodem nodig heeft voor herstel van het evenwicht in de bodem.

De paardenweide verbeteren

In het eerste jaar van omvorming van de weide worden dan ook de meeste bodemverbeterende maatregelen uitgevoerd. Denk dan aan verbetering van de structuur van de bodem zodat deze beter zuurstof- en vochtregulerend wordt. Heel belangrijk in deze tijden van extreem droge of natte perioden.
Daarnaast zien we welke tekorten er in mineralen of voedingstoffen zijn. Als de bodem eenmaal in evenwicht is zal deze uiteindelijk ook minder nodig hebben. Het is kortom beter samen te werken met de natuur, waardoor je daarnaast ook nog op kosten bespaart.

Organische meststoffen en bodemverbetermiddelen zijn via Landerade te verkrijgen. Lees ook meer over het belang van een gezonde bodem in mijn blog op NatuurlijkPaarden.nl.

Naast bodemverbetering zijn beheermaatregelen van de weide zeer belangrijk. Zoals periodieke bemesting, het (tijdstip en cyclus van) hooien van de weide, de beweiding, omgaan met storingskruiden of giftige kruiden, etc. Door de beheermaatregelen bewust aan te passen gedurende de ontwikkeling van de weide, stimuleer je ontwikkeling van gezonde grassen en kruiden. Het advies gaat daarom ook uitgebreid in op dit soort maatregelen. Alle maatregelen hangen met elkaar samen en het advies biedt dan ook een meerjarige totaalaanpak. Lees ook meer over het verschil tussen regulier weidebeheer en natuurlijk weide beheer.

De paardenweide inzaaien met natuurlijke kruiden voor paarden

Gedurende de ontwikkeling van de weide kan het nodig zijn om de weide door- of bij te zaaien. Dit kan met een gezond grassenmengsel voor paarden. De grasmat kan vanwege slechte beschikbaarheid van voedingstoffen of door structuurproblemen van de bodem slecht groeien. Door eerst deze problemen aan te pakken en daarna door te zaaien zal de grasmat weer mooi dichtgroeien.

Over het algemeen genomen is het niet nodig om een weide geheel opnieuw in te zaaien. In sommige gevallen kan echter wel een grondige aanpak nodig zijn. Als bijvoorbeeld de grasmat van de weide erg slecht is, of de weide kaal is getrapt of alleen bestaat uit onkruidsoorten zoals ridderzuring. Dan wordt het grasland na bodemverbeterende maatregelen opnieuw ingezaaid. Ook hier is bodemverbetering belangrijk. Want als de bodemomstandigheden niet aansluiten bij wat je zaait, dan zullen de ingezaaide grassen en kruiden niet opkomen of geleidelijk weer verdwijnen.

De mengsels met gezonde grassen en kruiden van Landerade zijn zowel afgestemd op de grondsoort als op de voedingsbehoefte van paarden. Ook het doorzaaien van de weide met een een mengsel van natuurlijke kruiden is soms nodig om de ontwikkeling van een gezonde paardenweide te stimuleren.

Hoe kan je een gezonde paardenweide ontwikkelen?

Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen hoe je het weiland wilt inrichten en gebruiken. Verschillende typen zoals hooiland of weiland vragen om verschillende maatregelen. Daarom bekijken we altijd eerst wat de huidige staat van het weiland is. Hierbij is de grondsoort, het waterpeil, de aan- of afwezigheid van grassen en kruiden heel belangrijk. Daarnaast is hoe je het grasland gebruikt bepalend. Als maatregelen worden genomen die niet aansluiten bij de situatie dan hebben die doorgaans weinig effect of ontwikkelt het grasland zich in een verkeerde richting.

De paardenweide met kruiden

Wil je ook aan de slag met de ontwikkeling van een duurzame en gezonde paardenweide? Neem gerust contact met mij op zodat ik je kan begeleiden en adviseren.

Waaruit bestaat de begeleiding?

  • Het in kaart brengen van het graslandtype door inventarisatie van de grassen en kruiden die kenmerkend zijn voor een bepaald graslandtype. In kaart brengen van de omstandigheden en het huidige gebruik.
  • Bodemonderzoek. Uit het bodemonderzoek blijkt hoe het gesteld is met de bodem en of het nodig is om het bodemevenwicht te herstellen met natuurlijke bodemverbeterende middelen. Ook komt hier uit of bemesting nodig is of niet. Daarnaast krijg je inzicht welke meststoffen te veel aanwezig zijn en dus niet meer moeten worden opgebracht.
  • Uitwerken in een advies en een plan van aanpak met de te nemen maatregelen voor één, twee of meerdere jaren.
  • Vraagbaak via mail en telefoon.
  • Na twee jaar monitoring van de ontwikkeling en advies over of de maatregelen nog doorgezet kunnen worden of dat aanpassing nodig is.
  • Ook kan ik een hooilandmonitoring doen. Wil je zeker weten dat er geen schadelijke kruiden in uw hooi terecht komen, dan kunnen wij voor het maaien inventariseren op schadelijke kruiden.