De heer en mevrouw Blauw zijn gestopt met hun agrarische bedrijf. Zij willen blijven wonen in hun mooie stolp en de aanwezige bedrijfsgebouwen laten slopen. Om dit te kunnen financieren is hun plan een deel van het erf na de sloop af te splitsen voor nieuwbouw van een woning. Daarvoor willen zij gebruik maken van een regeling van de gemeente.

Het erf is bijzonder want het heeft nog belangrijke historische kenmerken van een typisch rijker boerenerf in de Schermer. Zo is nog een groot deel van de historische gracht met singel aanwezig. De singel is een landstrook tussen de erfgrenssloot en de gracht. Op de singel staat een dubbele bomenrij. Op het eiland binnen de gracht staat een zeer oud hakhoutbos.

Het doel was het adviseren over hoe het erf het beste opgesplitst kan worden en op welke manier het nieuwe erf streekeigen ingericht kan worden. Daarnaast is geadviseerd over herstel van de waarden van het historische erfdeel.

 • Project

  Advies ervenconsulent Noordervaart 182, Stompetoren

 • Opdrachtgever

  Gemeente Schermer/ fam. Blauw

 • Referentie

  ‘Filippien staat open voor ideeën en communicatie. Haar advies was heel duidelijk en voelde meteen echt passend bij de boerderij. Hiermee hebben we zowel de gemeente als de provincie kunnen overtuigen! Wij zijn heel tevreden met het uiteindelijke resultaat.’
  Annette Blauw.