Doel

Het adviseren over de locatie van de toekomstige paardenbak op het erf, rekening houdend met de historische en landschappelijke kwaliteiten van het erf én de gemeentelijke regels. Het adviseren over de streekeigen erfinrichting en het onderhoud van de beplanting op het erf.

Werkzaamheden

Voorbeelden van werkzaamheden die daarbinnen vielen (uitvoering tijdens dienstverband bij Landschap Noord-Holland en in samenwerking met WZNH):

  • Bezoek op locatie en overleg met de eigenaar over hun toekomstplannen met het erf.
  • Het geven van mondeling advies over inpassing en overleg over de mogelijkheden.
  • Overleg met ambtenaar vergunningverlening van de gemeente Bergen over de randvoorwaarden vanuit de gemeentelijke regels. Afstemmen van het voorstel voor de locatie van de paardenbak.
  • Het schrijven van een advies voor inpassing van de paardenbak op het erf en de inrichting van het erf met streekeigen erfbeplanting.
  Resultaten
   • Een geschreven advies op maat voor inpassing van de paardenbak op het erf en een streekeigen beplanting van het erf.
   • Dit geschreven advies geeft zowel voor de erfeigenaar als voor de gemeente informatie over op welke wijze de plannen binnen de randvoorwaarden voor landschap en de gemeentelijke regels uitgevoerd kunnen worden.
   • Mw van der Kaaij heeft het advies gebruikt voor het opstellen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de rijbak.
   • Na de ingrijpende en fraaie verbouwing van de boerderij is inmiddels ook de beplanting gerealiseerd.
  • Project

   Advies herstel erfbeplanting en inpassing paardenbak op erf aan de Groeneweg

  • Opdrachtgever

   Gemeente Bergen/ Mw van der Kaaij