Het adviseren over de locatie van de toekomstige paardenbak op het erf, rekening houdend met de historische en landschappelijke kwaliteiten van het erf én de gemeentelijke regels. Het adviseren over de streekeigen erfinrichting en het onderhoud van de beplanting op het erf.

  • Project

    Advies herstel erfbeplanting en inpassing paardenbak op erf aan de Groeneweg

  • Opdrachtgever

    Gemeente Bergen/ Mw van der Kaaij