Doel

Implementatie van ervenconsulentschap in de gemeente Bergen.

De ervenconsulent adviseert bij bouwplannen van erfeigenaren. Het uitgangspunt daarbij is behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit. De ervenconsulent bekijkt samen met de erfeigenaar en de gemeente op welke manier de plannen zo verantwoord mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Het advies is zowel aan de erfeigenaar als aan de gemeente. De erfeigenaar neemt het advies over in de aanvraag omgevingsvergunning.

Werkzaamheden

Uitvoering van de projectleiding (tijdens dienstverband bij Landschap Noord-Holland en in samenwerking met WZNH). Voorbeelden van werkzaamheden die daarbinnen vielen:

  • Overleg gemeente en WZNH over de implementatie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Coördinatie ervenconsulentschap
  • Adviesgesprekken casussen
  • Bewaken en rapporteren projectvoortgang.
Resultaten

Casussen waarbij de ervenconsulent in de gemeente Bergen o.a. advies heeft gegeven:

  • Omvorming bedrijfsgrond kwekerij tot 2 woonerven aan de Kogendijk  in Bergen
  • Splitsing boerenerf in twee erven aan de Baakmeerdijk in Bergen
  • Herinriching en uitbreiding boerencamping aan de Heerenweg in Camperduin
  • Inpassing paardenbak op erf aan de Groeneweg in Bergen
  • Bouw recreatiegebouw op agrarisch erf aan de Houtendijk in Groet
 • Project

  Ervenconsulent in de gemeente Bergen

 • Opdrachtgever

  Gemeente Bergen

 • Referentie

  ‘De samenwerking met Filippien heb ik heel positief ervaren. Zij is zeer betrokken en deskundig. Haar professionele aanpak zorgde voor waardevolle en praktisch uitvoerbare adviezen.’

  Pieter Korstanje, Beleidscoördinator gemeente Bergen