Implementatie van ervenconsulentschap in de gemeente Bergen.

De ervenconsulent adviseert bij bouwplannen van erfeigenaren. Het uitgangspunt daarbij is behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit. De ervenconsulent bekijkt samen met de erfeigenaar en de gemeente op welke manier de plannen zo verantwoord mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Het advies is zowel aan de erfeigenaar als aan de gemeente. De erfeigenaar neemt het advies over in de aanvraag omgevingsvergunning.

 • Project

  Ervenconsulent in de gemeente Bergen

 • Opdrachtgever

  Gemeente Bergen

 • Referentie

  ‘De samenwerking met Filippien heb ik heel positief ervaren. Zij is zeer betrokken en deskundig. Haar professionele aanpak zorgde voor waardevolle en praktisch uitvoerbare adviezen.’

  Pieter Korstanje, Beleidscoördinator gemeente Bergen