Doel

Opzetten en uitvoeren van de Subsidieregeling Landschapselementen. Dit hield in: het aan de doelgroep toekennen van de door de provincie beschikbaar gestelde subsidie voor werkzaamheden aan karakteristieke landschapselementen.

Landschapselementen zijn bijvoorbeeld boomgaarden, knotbomen, poelen, rietkragen, historische watergangen, natuurvriendelijke oevers en elzensingels. De doelgroep was particuliere eigenaren in het buitengebied van Noord-Holland.

Verantwoordelijkheden

Uitvoering van de projectleiding (tijdens dienstverband bij Landschap Noord-Holland). Voorbeelden van werkzaamheden die daarbinnen vielen:

      • Opbouw en uitvoering van de subsidieregeling van 2001 t/m 2010.
      • Het leiden van het team die zorgdroeg voor de promotie van de regeling, de werving, de toetsing en weging van de aanvragen en de besluitvorming voor toekenning van de subsidie.
      • Bewaken van zowel het subsidiebudget als het uitvoeringsbudget.
      • Resultaten zichtbaar maken bij de provinciale politiek.
Resultaten

Een succesvolle, effectieve en efficiënte subsidieregeling die elk jaar overvraagd was.

Tussen 2001 en 2012 meer dan 3 miljoen euro uitgekeerd aan bewoners van het buitengebied voor onderhoud, herstel en aanleg van duizenden waardevolle landschapselementen.

Aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur.

  • Project

    Subsidieregeling Landschapselementen

  • Opdrachtgever

    Provincie Noord-Holland

  • Referentie

    ‘Als betrokken en deskundige projectmanager heeft Filippien de landschapsregeling van de provincie voortvarend opgebouwd en geleid tot een succes over vele jaren’.
    Arne Distel, Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland.