Opzetten en uitvoeren van de Subsidieregeling Landschapselementen. Dit hield in: het aan de doelgroep toekennen van de door de provincie beschikbaar gestelde subsidie voor werkzaamheden aan karakteristieke landschapselementen.

Landschapselementen zijn bijvoorbeeld boomgaarden, knotbomen, poelen, rietkragen, historische watergangen, natuurvriendelijke oevers en elzensingels. De doelgroep was particuliere eigenaren in het buitengebied van Noord-Holland.

 • Project

  Subsidieregeling Landschapselementen

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Referentie

  ‘Als betrokken en deskundige projectmanager heeft Filippien de landschapsregeling van de provincie voortvarend opgebouwd en geleid tot een succes over vele jaren’.
  Arne Distel, Beleidsadviseur Provincie Noord-Holland.