Doel

De koeienstal op het erf van maatschap Ruigrok was klein en voldeed niet meer aan de eisen van een moderne agrarische bedrijfsvoering. Om de koeien een goede huisvesting te bieden was een grotere moderne stal nodig.

Het erf ligt in een door de gemeente aangewezen bijzonder welstandsgebied. Dat wil zeggen dat behalve het unieke agrarische karakter ook de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden gerespecteerd moeten worden. Bovendien is de boerderij monument. De gemeente wilde alleen aan de bouwplannen meewerken als dat een verbetering van het aanzicht van de opstallen zou opleveren.

Het doel was het opstellen van een inrichtingsplan met daarin adviezen over een passende architectuur van de nieuwe stal, de meest optimale locatie van de stal op het erf en de inpassing van de stal met streekeigen beplanting.

Werkzaamheden

Uitvoering van de projectleiding (tijdens dienstverband bij Landschap Noord-Holland). Voorbeelden van werkzaamheden die daarbinnen vielen:

  • Bemiddeling tussen de gebroeders Ruigrok en hun adviseurs, de gemeente Bloemendaal en de ervenconsulent van WZNH (lid Welstandscommissie) die adviseerde over de architectuur van de stal.
  • Adviseren over het landschappelijke onderdeel en het mede opstellen en redigeren van het plan.
Resultaat

Een erfinrichtingplan met daarin advies over welke maatregelen nodig zijn om de nieuwe stal goed in het landschap in te passen. Het advies van de ervenconsulent (WZNH en LNH) over de beste locatie van de stal op het erf en de architectuur van de stal is geïntegreerd in het plan.

Om goed aan te sluiten bij de monumentale boerderij en stallen was het advies van de ervenconsulent de stal uit te voeren met drie of minimaal twee zadelkappen. Dit stuitte echter op praktische bezwaren bij de gebroeders Ruigrok. Gedurende het overleg met de gemeente, de gebroeders Ruigrok en de stallenbouwer kwamen we tot de praktische oplossing van twee in elkaar geschoven zadelkapvormen (zie foto’s hierboven).

Voor bouw van de stal is de erfgrenssloot verlegd en het elzenhakhout dat langs de sloot stond verplant. De erfrand is daarnaast aangevuld met een bomenrij van zomereik. Op het voorerf is voor de stal een hoogstamfruitboomgaard aangelegd.

 • Project

  Erfinrichtingsplan Maatschap Ruigrok, Vogelenzang

 • Opdrachtgever

  Maatschap Ruigrok

 • Referentie

  ‘Eindelijk is de nieuwe koeienstal gerealiseerd. De bemiddelende aanpak van Filippien tussen ons en de gemeente en het praktische inrichtingsplan hebben hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen.’
  Herman Ruigrok.