De koeienstal op het erf van maatschap Ruigrok was klein en voldeed niet meer aan de eisen van een moderne agrarische bedrijfsvoering. Om de koeien een goede huisvesting te bieden was een grotere moderne stal nodig.

Het erf ligt in een door de gemeente aangewezen bijzonder welstandsgebied. Dat wil zeggen dat behalve het unieke agrarische karakter ook de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden gerespecteerd moeten worden. Bovendien is de boerderij monument. De gemeente wilde alleen aan de bouwplannen meewerken als dat een verbetering van het aanzicht van de opstallen zou opleveren.

Het doel was het opstellen van een inrichtingsplan met daarin adviezen over een passende architectuur van de nieuwe stal, de meest optimale locatie van de stal op het erf en de inpassing van de stal met streekeigen beplanting.

 • Project

  Erfinrichtingsplan Maatschap Ruigrok, Vogelenzang

 • Opdrachtgever

  Maatschap Ruigrok

 • Referentie

  ‘Eindelijk is de nieuwe koeienstal gerealiseerd. De bemiddelende aanpak van Filippien tussen ons en de gemeente en het praktische inrichtingsplan hebben hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen.’
  Herman Ruigrok.