Resultaatgericht en persoonlijke projectmanagement

Projectmanager. natuur. projectmanagement

Op het gebied projectmanagement zijn we zeer veelzijdig en werken we makkelijk met verschillende professionals samen. Wij hebben jarenlange ervaring met projectmanagement en projectleiding op het gebied van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie opgebouwd.

Heeft uw organisatie onvoldoende capaciteit of kennis in huis om een project degelijk op te starten of uit te voeren? Wilt u arbeid en kennis flexibel in kunnen zetten op de momenten waarop u het nodig heeft? Met onze expertise en projectmatige aanpak ondersteunt Landerade u hierbij graag.

Onze passie voor natuur en landschap combineren wij altijd met een nuchtere aanpak. Hierbij zit onze kracht in enthousiasmering van de partijen, samenwerking en de kennis van natuur en landschap. Tegelijkertijd zorgen wij voor een goede planning, kostenbeheersing en regelmatige terugkoppeling aan de opdrachtgever. In onze visie vormen een goed uitgewerkte planning en heldere verantwoordelijkheden de fundering van een goed functionerend projectteam. Hierdoor is uw organisatie verzekerd van inhoudelijk deskundig en resultaatgericht projectmanagement.

Naast het werken met bestaande projectteams van uw organisatie helpen wij ook bij de samenstelling van een nieuwe teams. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk van professionals die we bij het team kunnen betrekken. Wij adviseren u hier graag over.
Bij het leidinggeven vinden wij het belangrijk dat de medewerkers uit het team hun kwaliteiten zo optimaal mogelijk in kunnen zetten en zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Binnen onze coachende manier van leidinggeven stimuleren wij dan ook deze werkwijze. Daarnaast staan wij voor een prettige werksfeer waardoor effectief en efficiënt kan worden gewerkt.

Voorbeelden van projecten zijn de (her)inrichting van, parken, recreatiegebieden, natuurgebieden, sportparken, wandelroutes, etc. Ook het betrekken of enthousiasmeren van bewoners of bedrijven bij hun omgeving of het begeleiden van een doelgroep bij aanleg of beheer van hun terreinen, zoals paardenhouders bij de landschappelijke inpassing van hun paardenbakken.

Projecten