Landerade is een advies- en projectenbureau op het gebied van streekeigen erf, landschap en natuur. Tevens bieden wij projectmanagement aan op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie en natuureducatie.

Landerade

 oud Hollandse (Germaanse) meisjesnaam en betekent ‘Zij die raad weet voor het land’.

Wij staan voor praktisch advies met streekeigen kwaliteit en landschappelijk verantwoord én resultaatgericht projectmanagement. Landerade telt één medewerker; Filippien Koornneef . Voor extra expertise kunnen we altijd rekenen op een groot netwerk van specialisten.

Landerade is o.a. gespecialiseerd in advisering over streekeigen erfinrichting. In het grotendeels open Nederlandse landschap bepalen erven voor een belangrijk deel de beeldkwaliteit. Elke streek heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis en op basis daarvan richtten de bewoners vroeger hun eigen erf in. Hierdoor ontstonden streekverschillen tussen erven. Binnen elke provincie zijn er verschillende erf-typen te onderscheiden. Een erf in de binnenduinrand in Noord-Holland heeft bijvoorbeeld een heel andere uitstraling en beplanting dan een erf in de Beemster in Noord-Holland. Filippien heeft veel onderzoek gedaan naar de streekverschillen tussen erven. Vooral van Noord-Hollandse erven heeft zij een grote kennis, maar ook in de provincies Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland kunt u bij Landerade terecht voor streekeigen tuin- en erfinrichting.

Ook is Landerade gespecialiseerd in advisering en begeleiding bij ontwikkeling van graslanden naar kruidenrijke paardenweiden. De gangbare weiden in Nederland zijn doorgaans veel te voedingsrijk voor paarden en sluiten dan ook niet aan op de voedingsbehoefte van het paard. Kruidenrijke weiden zijn goed voor paard én natuur. Advisering over natuurlijk weidebeheer voor paarden verzorgt Landerade door heel Nederland.

Over mezelf

Tijdens mijn studie Biologie aan de Universiteit van Amsterdam volgde ik de richting ecologie en natuurbeheer. Daarna specialiseerde ik mij in agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Direct na het afstuderen ging ik werken bij de Vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken. Ook ben ik bij het toenmalige Landschapsbeheer Noord-Holland gaan werken. Vervolgens heb ik 16 jaar bij Landschap Noord-Holland gewerkt als projectleider Landschap en Cultuurhistorie. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het leiden van grote, complexe projecten op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie.

Cursussen die ik onder andere heb gevolgd zijn Praktisch leidinggeven (Boertiengroep), Projectmatig werken (Org-Id), Onderhandelingsvaardigheden (Org-Id), Gordon Communicatietrainingen (Joecom Trainingen), Mediatraining (van der Hilst communicatie), Presentatietechnieken (NCATB), Timemanagement (Org-Id).

Voorbeelden van opdrachtgevers van Landerade: