Bodemonderzoek paardenweide

Op basis van bodemonderzoek bepalen we welke meststoffen aangevuld moeten worden voor ontwikkeling naar een gezonde weide voor de paarden. Hieruit volgt ook de PH van de bodem, het organische stofgehalte en het gehalte aan bodemleven. Aanvullend kijken we naar de vochtregulering van de bodem. Bodemonderzoek voor de paardenweide wordt gedurende de ontwikkelperiode 1 keer in de 3 jaar gedaan. Daarna is 1 keer in de vier jaar voldoende.

Wij bieden diverse pakketten voor bodemonderzoek voor de paardenweide aan. Zie hieronder voor de pakketten en de prijzen.

Voor het basisadvies kun je kiezen om het bodemmonster zelf af te nemen een aan ons op te sturen (je ontvangt de instructie hiervoor). Via Landerade vul je een korte vragenlijst over de huidige bemesting en het gebruik van de weide. Soms worden foto’s aanvullend gevraagd.

Bodemonderzoek Basis bemestingsadvies:

Voor weiden die niet verstoord zijn of verbetering behoeven. Wil je weten hoe de bodem er aan toe is en of bemesten nodig is? Kies dan voor een basisadvies bodemonderzoek. Je neemt het bodemonderzoek voor de paardenweide zelf af en stuurt het op naar Landerade. Landerade laat het bodemmonster vervolgens analyseren door het laboratorium, bekijkt de resultaten en stelt het bemestingsadvies inclusief dosering op. Is bemesting nodig, zijn er tekorten met betrekking tot stikstof, kali, fosfaat, magnesium, calcium, zwavel? Is bekalken nodig?

Je ontvangt een overzichtelijk advies met alle meststoffen die nodig zijn met de dosering voor 3 jaar.

Basis bemestingsadvies € 325,-

Bodemonderzoek Bemestingsadvies plus (bemesting én bodemverbetering):
Voor weiden die niet verstoord zijn of omgevormd hoeven te worden én voor weiden die wel verstoord zijn en verbetering behoeven. Dit advies geeft informatie over zowel de bemesting (zie bij bemestingsadvies) als de nodige bodemverbetering. Want regelmatig zit de oplossing niet alleen in de bemesting, maar ook in de bodembalans. Hoe zit het met het organische stofgehalte? Of met de vochthuishouding? En de bodembalans (bodemleven)? Wat is er nodig om de de weide beter te laten groeien en duurzaam te verbeteren?

Je ontvangt een overzichtelijk advies met zowel alle meststoffen (mineralen stikstof, fosfaat, kali, calcium en magnesium) met de dosering als de middelen die nodig zijn voor verbetering van de structuur van de bodem voor 3 jaar. Want in deze tijden van extreme droogte of regenval is een bodem met een optimaal bufferend vermogen essentieel voor een gezonde paardenweide.

Bemestingsadvies plus € 499,-

Bodemonderzoek Adviescompleet

Wil je de weide van koeienweide omvormen naar een gezonde paardenweide? Of groeit de weide slecht? Is er overheersing van storende onkruiden of giftige kruiden? Heb je een weide al langer in eigendom en heb je het gevoel dat de weide in ontwikkeling stagneert? Het is geen echte koeienwei meer, maar ook nog geen paardenweide met gezonde kruiden? Dan is ligt het probleem vaak niet alleen aan de bemesting of bodemverbetering, maar in een combinatie van bemesting, bodemverbetering én specifiek beheer. Het Adviescompleet bestaat uit A. een bezoek aan de weide, B. bodemonderzoek, C.  advies over bemesting, bodemverbetering én specifiek herstel- of omvormingsbeheer. Het adviestraject loopt minimaal 1,5 jaar omdat processen in de bodem tijd nodig hebben.

A. Adviesbezoek aan de weide € 120,- ex btw basistarief
Voorrijkosten afhankelijk van de locatie (vanaf Wateren):
Afstand tot 30 km € 0,-
Afstand 30 – 60 km € 29,95
Afstand 60 – 100 km € 59,95
Afstand 100 – 140 km € 79,95 of in combi met ander bezoek € 59,95
Afstand 140 – 180 km € 59,95 en alleen in combi met andere bezoeken
Bij locaties meer dan 100 km is in overleg advisering op afstand mogelijk. Er is dan geen adviesbezoek nodig. Dan gelden er afwijkende prijzen voor bodemonderzoek en advisering.

Het adviesbezoek bestaat uit inventarisatie van de plantensoorten in de weide, doornemen vragenlijst en wensen tav het gebruik van de weide, advies over voorlopige aanpak en beantwoorden van vragen. U kunt dan kiezen of u het adviestraject wilt ingaan of niet. Als u kiest om het traject te starten, dan neem ik het bodemmonster af.

B. Kosten bodemonderzoek voor de paardenweide (het bodemmonster wordt opgestuurd naar het lab voor analyse): € 172,20,- ex btw

C. Abonnementskosten Adviecompleet: Het advies bestaat uit een beschrijving van de inventarisatie van de weide, een soortenlijst, de uitslag van het bodemonderzoek en de bevindingen. Inclusief advies bemesting- en bodemverbetering met dosering én advies over de specifieke beheermaatregelen. Alle maatregelen staan in een stappenplan overzichtelijk per maand op een rij. Gedurende de adviesperiode stel ik halfjaarlijks het stappenplan op voor de komende periode en kunnen vragen worden gesteld via mail, whats-app en telefoon.

Afhankelijk van complexiteit van probleem € 35- € 60,- ex btw per maand (per weide(n) waarvan één bodemonderzoek is afgenomen). Voor een 2e weide waarvan een bodemonderzoek is afgenomen € 20 – € 40,- ex btw per maand. Prijs wordt bepaald tijdens het adviesbezoek of op basis van de uitslagen van het bodemonderzoek.

Projecten