Doel opdracht

De familie van Gemert heeft de woning met het grasland rondom nog niet zo lang geleden aangekocht. Zij willen hun paarden op de weiden laten grazen. Echter, het grasland is koeiengrasland; een hoogproductieve raaigrasweide. Raaigrassen zijn slecht voor paarden. Enerzijds omdat deze een te hoge voedingswaarde bevatten en anderzijds te weinig vezels. Bovendien groeit er in het grasland het voor paarden giftige ‘basterdklaver’ (zie foto). Deze klaver is in het verleden op het perceel geteeld als voedergewas voor  koeien.

Doel is het omvormen van het raaigrasland  naar gezond, bloemrijk paardengrasland zonder basterdklaver. Voor paarden gezonde kruiden zoals madeliefje, rode klaver, smalle weegbree en duizenblad zullen zich gaan ontwikkelen. Daarnaast kunnen kruiden als knoopkruid, biggekruid, rolklaver, margriet en walstro verschijnen.

Werkwijze
 • Het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever en de situatie van het grasland.
 • Inventarisatie van de aanwezige grassen en kruiden en de omringende bomen.
 • Vaststellen van de bodemomstandigheden wat betreft grondsoort en vochttoestand.
 • Potentie voor ontwikkeling van bloemrijk grasland op het perceel vaststellen
 • Het opstellen van advies en stappenplan met daarin de jaarlijkse beheermaatregelen voor ontwikkeling van bloemrijk grasland.
 • Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen via mail en telefoon.
Resultaat

Een adviesrapport met daarin aanbevelingen voor omvormingsbeheer van het grasland naar een bloemrijke paardenweide:

 1. Beschrijving huidige situatie en toestand van het grasland
 2. Stappenplan met beheermaatregelen per jaar voor omvorming van het koeiengrasland naar bloemrijk paardengrasland.
 3. Adviezen voor het terugdringen van het giftige basterdklaver. Advies over beweiding door de paarden zonder gevaar voor de paarden.
 4. Vraagbaak via mail of telefoon.
 • Opdracht

  Advies met stappenplan omvorming grasland naar een gezonde, bloemrijke paardenweide.
  Juli – december 2017.

 • Opdrachtgever

  Familie van Gemert,
  Omgeving Helmond, Noord-Brabant

 • Referentie

  ‘Het is fijn om een helder en uitgebreid plan te hebben dat past bij onze wensen en situatie. Daarnaast heeft Filippien ons geleerd welke plantensoorten wel en niet giftig zijn voor paarden. Wat wij ook waarderen is dat Filippien tussendoor bereikbaar is, ze denkt mee bij onverwachte problemen en mogelijkheden en past het plan daarop aan.’

  Lieke van Gemert