Het perceel aan Hargergat tegenover nr. 2 in Schoorl is deels in gebruik als koeienweide en deels als verblijfplaats voor paarden en pony’s. De heer van Til (opdrachtgever) woont in de monumentale boerderij tegenover het perceel. Sinds de aankoop door de huidige eigenaar heeft de heer van Til veel op het perceel zien veranderen. Enerzijds wordt meer vee gehouden dan daarvoor. Anderzijds is de bebouwing zonder vergunning uitgebreid.

Het perceel heeft in het bestemmingsplan van de gemeente de bestemming Natuur. De heer van Til vraagt zich af of door die activiteiten afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschapswaarden van het perceel en daarmee aan de omgeving.

Het doel is het schrijven van een visie over de natuur- en landschapswaarden van het perceel aan het Hargergat. De visie gaat in op het effect van het gebruik van het perceel op de natuur- landschapswaarden van het perceel. Bovendien gaan we ook in op het effect op de cultuurhistorische waarden van het gebied.

De eigenaar van het perceel heeft vergunning aangevraagd voor legalisatie van de bouwwerken. De heer van Til gaat bezwaar indienen tegen de vergunningverlening. Deze visie vormt een onderbouwing voor het bezwaarschrift.

 • Project

  Visie perceel aan het Hargergat tegenover nr. 2, Schoorl. Maart 2017.

 • Opdrachtgever

  De heer van Til

 • Referentie

  ‘In de visie zijn al mijn vragen duidelijk en naar tevredenheid beantwoord. Bovendien is Filippien met nieuwe inzichten gekomen. Dit onderzoek laten uitvoeren was voor mij zeer de moeite waard.’
  Mark van Til.