Subsidie voor streekeigen erfbeplanting

Voor aanleg of herstel van erfbeplanting bij boerderijen of woningen is subsidie voor streekeigen erfbeplanting van de provincie Noord-Holland beschikbaar. Eigenaren die aan de slag willen met hun erfbeplanting kunnen terecht bij Landerade voor advies. Alleen dit jaar is deze financiering er nog. 

‘Het erf moet bijvoorbeeld in het landelijk gebied liggen en voorwaarde is dat de beplanting waarde heeft voor natuur en landschap’ zegt Filippien Koornneef, eigenaar van bureau Landerade. ‘Voorbeelden hiervan zijn hagen, laanbomen of boomgaarden. De subsidie voor streekeigen erfbeplanting is tot 75% van de kosten, ook voor advisering en plankosten’.

Bij Landerade kun je terecht voor een streekeigen erf- of tuinontwerp, beplantingsplan en aanleg en beheer van erfbeplanting. Wanneer een eigenaar gebruik wil maken van de subsidieregeling dan stelt Landerade een ontwerp of plan op, dat aan al de voorwaarden voldoet.

Filippien haar passie ligt in natuurlijke inrichting en het herkenbaar houden van de historie van de streek. Erven in een streek hebben namelijk historische kenmerken die de streek zijn eigen karakter geeft. Zo hebben erven in de Zaanstreek andere kenmerken dan bijvoorbeeld erven in de Beemster. Het planten van streekeigen, inheemse bomen en struiken is belangrijk voor natuur zoals bijvoorbeeld zangvogels en vlinders.

Klik hier om een afspraak te maken.