Als u een aanlegvergunning aanvraagt bij de gemeente dan kan de gemeente u vragen om aan te tonen dat landschappelijke- en natuurlijke waarden niet onevenredig worden aangetast. Een aanlegvergunning heeft u nodig voor bijvoorbeeld het aanleggen van een kavelpad, het graven of dempen van een sloot, aanleg van sleufsilo’s of mestplaten. Of voor aanleg van paardenbak, parkeerplaats of beplanting, etc. Bij de vergunningsaanvraag moet u dan een advies van een landschapsdeskundige voegen. Landerade verzorgt toetsing landschapswaarden.

Landschaps- en natuurwaarden

Op de plaats waar u de ingreep gaat uitvoeren kunnen natuur- en landschapswaarden voorkomen. Het kan gaan om belangrijke cultuurhistorische, aardkundige waarden of bijvoorbeeld een bijzondere diersoort.  Ik kan de aanwezige landschaps- en natuurwaarden voor u in kaart brengen. Bovendien kan ik u adviseren over op welke manier u de plannen kunt uitvoeren zodat deze waarden niet onevenredig worden aangetast. Ik stel eenvoudig advies op, echter met juist die informatie die de gemeente nodig heeft. De gemeente kan  uw aanvraag voor een omgevingsvergunning dan snel behandelen.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Projecten